Webmail a nastavení chování emailové schránky

Úvod:

Webmail je plnohodnotné rozhraní pro práci s emailovou schránkou pomocí internetového prohlížeče bez nutnosti mít nainstalovaný emailový software (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird nebo jiné programy).
Pokud máte v plánu používat najednou emailový software i webmailové rozhraní z libovolného množství PC, je třeba přistupovat z emailového software na server pomocí protokolu IMAP. Pak budete mít vždy k dispozici všechny své zprávy. Při užití protokolu POP3 budete mít ve webmailu k dispozici pouze zprávy, které jste ještě nestáhli do svého PC.


Seznam témat nápovědy:

1. PŘIHLÁŠENÍ

2. EMAIL
2.1. Seznam zpráv
2.2. Ukazatel zaplnění emailové schránky
2.3. Menu zpráv
2.4. Vyhledávání zpráv
2.5. Označování zpráv

3. ADRESÁŘ
3.1. Skupiny kontaktů
3.2. Přidání kontaktu
3.2.1. Přidání nového kontaktu
3.2.2. Přidání kontaktu z emailu
3.3. Export kontaktů
3.4. Import kontaktů
3.5. Zaslání emailu vybraným kontaktům
4. OSOBNÍ NASTAVENÍ
4.1. Vlastnosti
4.2. Složky
4.3. Profil
4.3.1. Osobní nastavení
4.3.2. Podpis

5. NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
5.1. Informace o účtu
5.2. Změna hesla
5.3. Stahování emailu z jiných účtů
5.4. Přeposílání emailů
5.5. Automatická odpověď
5.6. Filtry pro příchozí poštu
5.7. Povolení/Blokovaní odesílatelé
5.8. Nevyžádaná pošta

Nápověda:

1. PŘIHLÁŠENÍ
Do webmailu se můžete přihlásit na adrese http://mail.vasedomena.tld (v našem ukázkovém případě http://mail.vzorova-domena.cz). Vyplňte svoji emailovou adresu a heslo
Pokud přistupujete ke svému webmailu z veřejných míst jako jsou např. internetové kavárny, klikněte nejdříve na odkaz "Zabezpečené přihlášení". Při použití https:// protokolu není možné odposlechnout heslo
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL

UPOZORNĚNÍ:
Po prvním přihlášení do webmailu je potřeba vyplnit svoje jméno podle bodu 4.3.1 této nápovědy, jinak by příjemci zpráv dostávali emaily s prázdným polem "Odesílatel"
Pokud jste zapomněli své heslo, obraťte se na správce domény (IT administrátor, Webmaster...), který může heslo změnit v Control Panelu

2. EMAIL
2.1. Seznam zpráv
Po přihlášení se zobrazí seznam zpráv ve složce příchozí pošta. Do seznamu se můžete vždy vrátit po kliknutí na tlačítko v pravém horním menu.
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


2.2. Ukazatel zaplnění emailové schránky
Ve spodní části levého sloupce je zobrazen ukazatel zaplnění emailové schránky
Nápověda TvujWeb.cz - WEBMAIL

2.3. Menu zpráv
Nápověda TvujWeb.cz - WEBMAIL

a. Zkontrolovat nové zprávy
b. Vytvořit novou zprávu
c. Odpovědět odesílateli
d. Odpovědět všem
e. Přeposlat zprávu
f. Přesunout zprávu do koše
g. Označit zprávy
h. Další akce


2.4. Vyhledávání zpráv
Jako první si můžete nastavit filtr zprávy (Vše, Nepřečtené, Označené, Neoznačené)
V našem případě jsme nastavili "Vše" tedy prohledání všech zpráv a dále vyhledáváme podle předmětu zprávy. Po vložení hledaného řetězce zmáčkěnte Enter. Pro zrušení nastaveného filtru klikněte na křížek v pravé části vyhledávacího pole.
Nápověda TvujWeb.cz - WEBMAIL


2.5. Označování zpráv
Můžete:
a/ použít tlačítka ve spodní části menu zpráv Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL

b/ označit jednotlivé zprávy - klikněte na první zprávu k označení, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na daší zprávy k označení
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL

c/ označit blok zpráv - klikněte na první zprávu k označení, stiskněte klávesu Shift a klikněte na poslední zprávu, budou označeny všechny zprávy mezi nimi
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


3. ADRESÁŘ
3.1. Skupiny kontaktů
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL

Každý nově vytvořený nebo přidaný kontakt je jako výchozí volba přidán do skupiny "Osobní kontakty"
V levém dolním rohu můžete kliknutím na přidat libovolné další skupiny kontaktů. Pokud potom v prostředním sloupci kliknete na kontakt a v pravém slopuci na "Skupiny", můžete určit v jakých skupinách se kontakt nachází. Tímto způsobem lze snadno vytvořit tůzné distribuční emailové skupiny kontaktů

3.2. Přidání kontaktu
3.2.1. Přidání nového kontaktu ručně
Nový kontakt lze buď přidat ručně, kliknutím na ikonu
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


3.2.2. Přidání kontaktu z emailu
nebo je možné uložit kontakt přímo z doručeného emailu, kliknutím na ikonu
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


3.3 Export kontaktů
V menu adresář klikněte na ikonu
V tomto menu je možné exportovat kotankty ve formátu vCard. Výsledný soubor je možné naimportovat do jiného webmailu
poštovních programů jako Mozilla Thunderbird nebo Microsoft Outlook.

Import uložených kontaktů ve formátu vCard do poštovních programů:
Mozilla Thunderbird: menu "Nástroje=>Adresář=>Nástroje=>Importovat=>Kontaky=>Soubor vCard(.vcf)"
Mictosoft Outlook 2003&2007: menu "Soubor=>Import a export=>Importovat soubor VCARD(.vcf)"

Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


3.4 Import kontaktů
V menu adresář klikněte na ikonu .
Je podporován import kontaktů ve formátu vCard. Můžete si tedy naimportovat kontakty z jiného webmailu nebo z poštovního programu, ze kterého jste kontakty vyexportovali podle bodu 3.3.
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


3.5 Zaslání emailu vybraným kontaktům
Pokud chcete poslat email vybraným kontaktům stačí dané kontakty označit a poté kliknout na ikonu "Poslat e-mail"
Můžete:
- označit jednotlivé kontakty - klikněte na první kontakt k označení, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na daší kontakty k označení
- označit blok kontaktů - klikněte na první kontakt k označení, stiskněte klávesu Shift a klikněte na poslední kontakt, budou označeny všechny kontakty mezi prvním a posledním
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


4. OSOBNÍ NASTAVENÍ
4.1. Vlastnosti
4.1.1. Uživatelské rozhraní
Volby:
Jazyk - volba jazyka webmailového rozhraní
Časová Zóna - můžete nastavit, v jakém časovém pásmu se nacházíte
Hezčí datum - v případě zatrhnutí tohoto pole je místo akutálního datumu vypsán den v týdnu
Řádků na stránku - možnost volby kolik emailů se bude zobrazovat na jedné stránce
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


4.1.2. Zobrazení schránky
Volby:
Zobrazení panelu náhledu
Označit zobrazené zprávy jako přečtené
Oznámení o doručení
Rozbalit konverzace
Aktivovat okno prohlížeče při příchozí zprávě
Zkontrolovat nové zprávy
Kontrolovat nové zprávy ve všech složkách
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


4.1.3. Vytváření zpráv
Volby:
Vytvářet HTML zprávy
Automaticky uložit rozepsané zprávy
Jména příloh
Použít kódování MIME pro 8-bitové znaky
Vždy požadovat potvrzení o přečtení
Vždy požadovat potvrzení o doručení
Ukládat odpovědi do složky se zprávou, na kterou je odpovídáno
Při odpovídání
Automaticky přidat podpis
Při odpovídání nebo přeposílání zprávy vložit podpis
Při odpovídání odstranit ze zprávy původní podpis
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


4.1.4. Zobrazování zpráv
Volby:
Upřednostňovat HTML zobrazení
Výchozí kódování
Zobrazovat obrázky uložené mimo mail
Zobrazovat připojené obrázky pod textem
Zobrazit další zprávu po smazání/přesunu zprávy
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


4.1.5. Speciální složky
Toto nastavení neměňte, pokud si nejste jisti tím co děláte
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


4.1.6. Nastavení serveru
Volby:
Při odstranění označit zprávu jako přečtenou
Zprávu nemazat, pouze označit pro odstranění
Nezobrazovat smazané zprávy
Odstranit zprávy, pokud selže jejich přesun do koše
Vyprázdnit koš při odhlášení
Provést údržbu schránky při odhlášení
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL

4.2. Složky
V tomto menu uvidíte seznam všech svých složek.
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL

Tlačítkem v levém dolním rohu můžete vytvořit novou složku. Pokud jste předtím klikli na některou z existujících složek, je Vám nabídnuto vytvořeni nové složky jako její podložka. Pokud zatrhnete pole "Nic" bude nová složka vytvořena na stejné úrovni jako kořenové složky (Příchozí, Odeslané, Koš...)
Pokud kliknutím označíte některou z existujících složek, uvidíte infromace jako je počet zpráv, nebo velikost dané složky. Zároveň můžete kliknutím na v levém dolním rohu zvolit buď
a/ Smazat - tento krok odstraní celou složku (základní složky Příchozí pošta, Odeslaná pošta, Koncepty, Koš, Spam nelze smazat)
b/ Vyprázdnit - tento krok odstraní všechnu poštu v dané složce


4.3. Profil
4.3.1. Osobní nastavení
Klikněte v levém sloupci na Váš email, poté se zobrazí možnsti nastavení
Při první navštěve webmailového rohzraní je důležité nastavit Informace o sobě tj. o Odesílateli.
Klikněte v levém sloupci na svoji emailovou adresu a v pravém sloupci se Vám otevře formulář "Osobní nastavení", kde je nutné nastavit pole Jméno. Tento krok je nutný jinak by se adresátům zobrazovaly zprávy bez jména odesílatele. Dále můžete nastavit jméno organizace.
Adresu pro odpověď vyplňte pouze v případě, pokud chcete aby odpovědi chodily na jiný než Váš email (např info@..)
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


4.3.2. Podpis
V tomto formuláři můžete nastavit automatický podpis, který bude připojen ke každé zprávě.
Zatrhnutím pole HTML editor, můžete použít i podpis v html formátu, který Vák umožní zvolit velikost písmen, jejich barvu, zarovnání atd.
Pokud chcete, aby se podpis vkládal do správ automaticky, nastavte si automatické vkládaní podpisu, tak jak je uvedeno v bodě 4.3.2
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


5. NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
V tomto menu můžete nastavit chování serveru vůči Vaší emailové schránce. Všechny zde uvedené hodnoty může nastavit i správce domény v Control Panelu v menu Emailová schránka


5.1. Informace o účtu
V tomto formuláři nelze editovat žádné položky, jen uvádí informace o Vaší emailové schránce, případně definovaných aliasech pro ni
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL

5.2. Změna hesla
V tomto formuláři můžete změnit své heslo pro mailovou schránku.
UPOZORNÉNÍ:
Pokud zároveň s webmailem používáte i emailový klient, např. Mozilla Thunderbird nebo Microsoft Outlook, po změně hesla bude nutné nastavit si nové heslo i v tomto programu.
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL

5.3. Stahování emailu z jiných účtů
V tomto formuláři můžete nastait stahování z jiných emailových serveru do svě schránky.
Tato funkce může být použita i migraci emailů z předchozího webhostingu. Budou staženy pouze zprávy, které se na vzdáleném serveru nachází ve složce Inbox (Doručená pošta)
UPOZORNĚNÍ:
Pokud migrujete emailovou schránku z předchozího hostingu nikdy nezatrhávejte pole "Po stažení smazat email z původního serveru:" pokud si nejste jisti že byla úspěšně dokončena migrace emailů. V případě přerušení komunikace při stahování by mohlo dojít ke smazání emailů ještě před jejich stažením !
Pole "Povoleno" pokud není zatrhnuto umožnuje vypnout tuto funkci aniž by došlo ke smazání nastavených hodnot
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


5.4. Přeposílání emailů
V tomto formuláři můžete zadat email na který se má přeposílat příchozí pošta.
UPOZORNĚNÍ:
Emaily budou ukládány i do Vaší lokální schránky. Pokud ji nebudete vyzvedávat, může dojít brzo k jejímu zaplnění. Při požadavku na přeposíláni emailů bez jejich lokálního ukládání na emailový server požádajte správce domény (webmastera) o nastavení funkce "Přeposílání emailu" v Control Panelu.
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


5.5. Automatická odpověď
V tomto fomuláři můžete nastavit automatickou odpověď po dobu Vaší nepřítomnosti.
Odpověď dojde každému adresátovi v nastaveném časovém období jen jednou, aby se zabránilo případné smyčče pokud by adresát měl nastavenou také automatickou odpověď
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL


5.6. Filtry pro příchozí poštu
v tomto formuláři můžete nastavit třídění příchozí pošty do určených složek přímo na úrovni poštovního serveru
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL

Volby:
Název - Popis pro daný filtr, jako např. „Práce, Zasílané novinky, Tvujweb upozornění"
Zdroj -
V prvním poli vyberte z menu, která část emilové hlavičky bude prozkoumána, můžete zvolit položky Předmět, Od (odesíltel), Komu (příjemce)
V dalším roletovém menu vyberte kdy se má podmínka použít - Obsahuje, Je, Začína na, Končí na
Ve třetím poli zadejte hledaný řetězec
Pokud v prvním poli vyberete „Od" nebo „Komu" a předpokládáte že emailová adresa je nastavená jako: Josef Vonasek josef.vonasek@priklad.com můžete jako hledaný řetězec nastavit buď email (josef.vonasek@priklad.com ) nebo jméno (Josef Vonasek). V obou příkladech ale nastavte druhé pole na „Obsahuje", nikoliv „Je".
Pokud je jméno v adrese nastaveno s diakritikou (Josef Vonásek) použijte k vyhledávání emailovou adresu
Provést akciAkce - Specifikuje co bude provedeno, pokud nějaký email odpovídá nastavným pravidlům. Pokud vyberete „Přesunout" je nutné jméno složky kam bude email přesunut. Pokud vyberete „Smazat"není potřeba v pravém poli zadat žádnou složku
Pole "Povoleno" pokud není zatrhnuto umožnuje vypnout tuto funkci aniž by došlo ke smazání nastavených filtrů


5.7. Povolení/Blokovaní odesílatelé
V tomto menu můžete emailové adresy vybraných odesílatelů buď
"whitelistovat", tzn. určit emailové adresy , které nebudou nikdy považovány za spam, nebo
"blacklistovat", tzn. určit emailové adresy , které budou vždy považovány za spam
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL

Formulář obsahuje následující položky:
Email - zde můžete vybrat, kterého emailu se bude pravidlo týkat, případně vybrat celou doménu,
Chcete*li uplatnit pravidla pro kohokoliv z domény, našem případě pratelskadomena.cz, zadejte @pratelskadomena.cz

Priorita - Pokud se adresa nebo doména odesílatele vyskytuje ve více pravidlech, můžete určit, které pravidlo se uplatní jako první. (10= nejvyšší priorita, 1=nejmenší priorita)
Například: blacklistujete-li celou domenu @zloun.com s prioritou 5, zároveň můžete whitelistovat adresu sympaticky@zloun.com s prioritou 6. Poté emaily z adresy sympaticky@zloun.com budou doručovány i když doména je blacklistována (emaily z ostatních adres v doméně doručovány nebudou)
Pole "Povoleno" pokud není zatrhnuto umožnuje vypnout tuto funkci aniž by došlo ke smazání nastavených filtrů

5.8. Nevyžádaná pošta
V tomto formuláři můžete nastavit chování antispamového filtru. Pokud nevíte co nastavujete, ponechte politiku "Normal"
Pokud používáte pouze webmail, nebo poštovní klient přes protokol IMAP, zatrhněte položku "Přesouvat Spam do vyhrazené složky:"
Nápověda TvujWeb.CZ - WEBMAIL

Název politiky - Určuje pravidla pro označování Spamu. Pokud nevíte co nastavujete, ponechte politiku "Normal"
Přesouvat Spam do vyhrazené složky. Pokud je pole zatrhnuto emaily se třídí do složky Nevyžádaná pošta (Spam)
Přesouvání Spamu ponechte zapnuto pokud používáte protokol IMAP nebo Webmail. Při používání protokolu POP3 nebudou Spamové zprávy vůbec doručovány, zůstanou na serveru ve složce Spam.


AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ ZPRÁV:
Zprávy ve složkách "Spam" a "Koš", starší než 60 dní jsou na emailovém serveru automaticky mazány

 • 9 Uživatelům pomohlo
Byla tato odpověď nápomocná?

Související Články

Připojení k FTP pomocí programu FileZilla

Program je OpenSource a zdarma k dispozici pro Windows, Linux, Mac OS X. FileZillu stáhněte zde...

Převod dat z jiného webhostingu k Tvujweb.cz

Je potřeba převést následujícíDOMÉNYPři převodu webhostingu je potřeba převést domény, které na...

Převod domén pod správu Tvujweb.cz

Převod .cz doménPOTŘEBNÁ AKCE ZE STRANY ZÁKAZNÍKA: přeposlání dvou emailů- Po uhrazení zálohové...

Použití .htaccess a mod_rewrite

.htaccessZměny konfigurace webserveru pro konkrétní doménu (nebo její subdomény) je možné...

Nastavení vlastních chybových zpráv

Tato služba je dostupná pouze pro programy Optimum a Business.   Editujte následující soubory...