Control Panel (správa webových stránek a emailů)

PŘEHLED S ODKAZY

1. Přihlášení
2. Přehled služeb
3. Uživatelská nastavení
3.1. Změna hesla a jazyka

4. WWW, FTP, DB, WebDAV
4.1. Přehled webovych stránek
4.1.1. Základní nastavení webových stránek
4.1.1.1 - Základní nastavení - Let's Encrypt SSL
4.1.1.2 - Základní nastavení - Výběr verze PHP
4.1.2. Webové stránky - Přesměrování
4.1.2.1 Typ přesměrování
4.1.2.2 SEO přesměrování
4.1.2.3 Přesměrování http na https

4.1.3. Webové stránky - Vložení vlastního SSL Certifikátu
4.1.4. Webové stránky - Statistika přístupů
4.2. Subdomény pro webové stránky
4.3 Alias domény pro webové stráky

4.5. Databáze

4.6. FTP
4.6.1. FTP vytvoření a editace uživatele
4.6.2. Volby uživatele, omezení přistupu na adresář

4.7. WebDAV

4.8. Zaheslování adresářů

4.9. Cron

4.10 APS Instalátor (připravujeme)

4.11. Statistiky provozu a obsazenosti

5. EMAIL
5.1. Emailová Doména
5.1.1 Vytvoření emailové domény
5.1.2 Nastaveni DKIM
5.2. Alias emailové Domény
5.2.1 Vytvoření Emailové Alias Domény

5.3. Emailová schránka

5.3.1. Vytvoření nebo Editace emailové Schránky
5.3.2. Automatická odpoveď

5.3.3. Filtry pro Emailovou schránku
5.3.3.1 Filtry - Spamová složka
5.3.3.2 Filtry - Vlastní pravidla

5.4. Alias emailové Schránky
5.5. Přesměrování Emailu
5.6. Emailový Koš
5.7. Směrování

6. Spamfiltr
6.1. Spamfiltr Whitelist (povolení odesílatelé)
6.2. Spamfiltr Blacklist (zakázaní odesílatelé)

7. Stahování emailů z externích účtů

8. Statistiky provozu a obsazenosti
1. PŘIHLÁŠENÍ
1.1. Přihlásit k Webhosting Control panelu se můžete na adrese https://admin.tvujweb.cz Uživatelské jméno jste obdrželi emailem po zřízení webhostingu.

1.2.Zapomenuté heslo
Pokud si napamatujete heslo klikněte na odkaz "Nepamatuji si heslo". Otevře se stránka, kam vložíte svůj přihlašovací email. Na něj bude odeslána správa s pokyny k obnově hesla. Nepamatujete si ani přihlašovací email? Pak je potřeba kontaktovat naši podporu.

Nápověda TvujWeb.cz


2. ÚVODNÍ PŘEHLED SLUŽEB
Po přihlášení se zobrazí úvodní stránka, kde vidíme přehled provozovaných služeb, jejich limity a aktuální využití.
Nápověda TvujWeb.cz


3. UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ
3.1 ZMĚNA HESLA A JAZYKA ROZHRANÍ

Klikněte v horním menu na poslední položku „Nástroje". V tomto menu si můžete zvolit nové heslo k Control Panelu nebo změnit jazyk rozhraní.
Nápověda TvujWeb.cz


4. WWW - WEBOVÉ STRÁNKY, FTP, MySQL DATABÁZE, WebDAV, CRON, STATISTIKY
V této části Control Panelu kam se dostaneme po kliknutí na „WWW" v horním menu, se nastavujte vše co se týká webových stránek: Nastavení webové stránky, Aliasy, Subdomény, FTP uživatelé, Databáze, Webdav a Cron

4.1. Přehled webových stránek
Pokud klikneme na hlavní menu "WWW" nebo v levém menu „Webové stránky" zobrazí se nám seznam webových stránek přiřazených k účtu, ke kterému jsme přihlášeni. Pro editaci stránek klikneme v pravém sloupci na jméno domény (v našem případě „vzorova.cz" ) .
Nápověda TvujWeb.cz

4.1.1. Základní nastavení webových stránek
Otevře se nám okno pro editaci webové stránky.
Nápověda TvujWeb.cz

Zde můžete editovat následující parametry:
Disková kvóta - jako výchozí hodnota je zobrazena maximální disková kvóta pro Váš Webhostingový program. Editovat hodnotu má smysl pouze v případě že provozujete několik webových stráne pod jedním účtem v administraci (co uberete jedněm stránkám, můžete přidat jiným)
CGI - Povoluje webovému serveru spoutět cgi scripty ve zvoleném adresáři (cgi-bin)
SSI - Aktivuje podporu pro ServerSide Includes (přípona souborů .shtml)
Ruby - Aktivuje podporu pro mod-ruby
Python - Aktivuje podporu pro mod-python
Vlastní chybové stránky - Při zatrhnutí tohoto pole si můžete definovat vlastní chybové stránky pro chyby 400, 401,403,404,405,500,503 v adresáří /web/error
Automatická subdoména - výchozí hodnota je nastavena na www, což znamená že naše stránky budou zobrazovány při zadání adresy http://domena1.cz i http://www.domena1.cz . Můžete nastavit také hodnoty „none" kdy se bude zobrazovat pouze http://domena1.cz, případně "*", kdy se budou stránky zobrazovat při zadání jakéhokoliv jména domény třetího řádu http://cokoliv.domena1.cz, Nesmí být nastaveno "*", pokud chcete používat Let's Encrypt SSL

4.1.1.1 SSL
& Let's Encrypt SSL: - zatrhněte pokud chcete pro stránky provozovat zabezpečeně pod https:// protokolem s Certifikátem zdarma od autority Let's Encrypt SSL. Mějte prosím na paměti:
- certifikát se automaticky obnovuje každé tři měsíce, není tedy dobrý nápad jej ručně zkopírovat do jiného systému mimo stránky
- je nutné aby "Automatická subdoména" byla nastavena na "www" nebo "Žádná"

Pokud chcete svoje stránky provozovat jako https s vlastním certifikátem (například chcete používat wildcard certifikát, která není autoritou Let's Encrypt SSL podporován, nebo máte zakoupen vlastní certifikát na jeden nebo více let) zatrhněte pouze první políčko "SSL" a certifikát vyplňte v záložce "SSL Certifikát"

PHP - Nastavte "Zakázáno" pokud chcete PHP na svých sránkách vypnout. Výchozí hodnota je Fast-CGI což je jediná podporovaná metoda běhu PHP interpretru na našich webhostingových serverech.

4.1.1.2 Výběr PHP verze - Vyberte, jako verzi PHP chcete používat, Obecně je vždy dobré nastavit tu nejnovejší, starší verze nabízíme pro zachování kompatibility se staršími klientskými stránkami.
Nápověda TvujWeb.cz

Stránky jsou Aktivní
- definuje zda jsou celé webové stránky zapnuty nebo vypnuty.

UPOZORNĚNÍ: Na svých stránkách můžete nastavit pomocí souborů .htaccess pro Apache server jakékoliv hodnoty, kromě hodnot pro PHP jako například: memory_limit, post_max_size a podobně. O změnu těchto parametrů je potřeba požádat technickou podporu.

4.1.2. Nastavení přesměrování webových stránek
Zde můžete nastavit přesměrování webových stránek na jiné webové stránky nebo do jiného adresáře na serveru:

Nápověda TvujWeb.cz

4.1.2.1 Typ přesměrování:
Žádné přesměrování (No redirect)
- Přesměrování je vypnuto
Žádný příznak (No flag)
- Nejsou použity žádné příznaky
R
- Použití příznaku [R] zajištuje, že http přesměrování bude provedeno v browseru. Pokud je specifikované plné URL, tzn včetně http://servername, potom bude přesměrování provedeno do této lokace.
V opačném případě bude použito současné servername pro vygenerování URL pro redirect.
L
- příznak [L] zajištuje , že mod_rewrite zastaví zpracovávání pravidel pro přesměrování. To znamená, že pokud nějaké pravidlo pro přesměrování odpovídá, další pravidla již nejsou zpracovány
R,L
- příznak [R] se většinou používa společně s [L] (tj. [R,L]). Samotný příznak [R] vkládá do URI http://tentohost[:port], ale poté dochází ke zpracování další sady pravidel, což může často vést k varování 'Invalid URI in request'.
R=301,L - trvalé přesměrování 301 Moved Permanently
Více informací pro příznaky pro přesměrováni nalezenete zde: http://httpd.apache.org/docs/2.4/rewrite/flags.html

Cesta pro přesměrování:
Zde zadejte cíl pro přesměrování - plnou cestu nebo relativní cestu k document rootu nebo URL kam mají být stránky přesměrovány.
Pokud chcete provést URL přesměrování, měli by jste použít příznaky R,L. Pokud přesměrováváte do jiného adresáře, je doporučeno použít pouze příznak L
V případě že zadáváte jako cestu pro přesměrování URL jako například http://www.nejakadalsidomena.com/podadresar/ nebo http://www.nejakadalsidomena.com/
je na konci adresy třeba přidat lomítko.
V případě, že zadáváte přesměrování do jiného adresáře Vaší webové stránky, specifikujte podadresář nebo cestu do podadresáře realtivně k document rootu Vaší webové stránky. Cesta musí začínat a končit lomítkem (např. /podadresar/dalsipodadresar/):
Nápověda TvujWeb.cz

4.1.2.2 SEO přesměrování:
Všemožné druhy přesměrování, které můžete nastavi ti pomocí .htaccess
Nápověda TvujWeb.cz


4.1.3 - Vložení vlastního SSL certifikátu pro webovou stránku
Pokud chcete používat SSL, ale z nějakého důvodu nechcete používat Let's Encrypt SSL, máte možnost vložit vlastní SSL certifikát pro stránky. Klikněte na záložku SSL certifikát

 

4.1.4. Editace vytváření statistik pro Webové stránky
Statistiky přístupů na stránky Awstats jsou vytvářeny každý den v 0:30 a jsou přístupné na adrese http://www.domena.tld/stats (tedy v našem případě http://www.vzorova.cz/stats nebo https://www.vzorova.cz/stats, máme li zapnutou podporu SSL)
Jméno uživatele je vždy „admin", je potřeba jen heslo pro tohoto uživatele. UPOZORNĚNÍ: Heslo bude změnno až při příštím generování statistik

Nápověda TvujWeb.cz

4.2. Subdomény pro webové stránky
Zde můžeme přídávat nebo editovat subdomény (poddomény třetího řádu). Můžeme přidávat subdomény pro existující stránku, tak že zobrazí obsah hlavní stránky, nebo můžeme nasměrovat subdoménu do libovolného adresáře na webových stránkách.
Mějte prosím na paměti, že použití přesměrování subdomény do podadresáře v případě instalace redakčních systémů jako Wordpress, Joomla, Drupal atd. může způsobit problémy. Tyto redakční systémy používaji vlastní sady přesměrovávacích pravidel a tato pravidla mohou kolidovat s přesměrováním subdomény.

Příklad: Na následujícím obrázku vidíte jak nastavit subodménu http://dva.vzorova.cz, která směřuje do adresáře /web/dva
Název poddomény a cílové složky nemusí být stejný http://tri.vzorova.cz muze smerovat na adresář /ctyri/

Nápověda TvujWeb.cz

Přesměrování subdomén do určených adresářů, lze velmi dobře kombinovat s vytvořením FTP účtů, které mají přistup pouze do daných adresářů, jak je popsáno v bodě 4.6.2.

4.3 Alias domény pro webové stránky
V tomto menu můžete nastavit alias domény pro Vaše další stránky.
V případě uvedeném na obrázku bude po zadání adresy http://www.vzorova.com/neco.html zobrazena adresa http://www.vzorova.cz/neco.html
Aliasdoménu je možné nastavit i tak aby směrovala do podadresáře hlavní domény.
Mějte prosím na paměti, že přesměrování aliasdomény do podadresáře jiné domény nelze použít v případě instalace redakčních systémů jako jsou například Wordpress, Joomla, Drupal atd. Tyto redakční systémy používaji vlastní sady přesměrovávacích pravidel a je vysoce pravděpodobé , že tato pravidla budou kolidovat s pravidly, která by jste nastavili pro přesměrování aliasdomény.

Nápověda TvujWeb.cz4.5. DATABÁZE
phpMyAdmin pro administraci databází přes webové rozhraní - http://mysql.tvujweb.cz/phpmyadmin

4.5.1. Vytvoření uživatele databáze
Nápověda TvujWeb.cz

4.5.2. Vytvoření databáze
Volby:
Stránky - Databázi je třeba navázat na webové stránky
Typ - V tuto chvíli lze zvolit jen MySQL
Název databáze - může být maximálně 16 znaků dlouhý včetně prefixu
Uživatel databáze - vybereme uživatele, kterého jsme vytvořili v předchozím bodu
Uživatel pouze pro čtení - můžeme si jak je uvedeno v bodu 4.5.1 vytvořit více uživatelů a některým dát právo jen pro čtení
Znaková sada - jen UTF-8
Aktivní - umožnuje vypnout přístup k databázi, aniž by bylo nutné ji smazat

Nápověda TvujWeb.cz
4.6 FTP

Pro FTP přístup k místu pro stránky se přihlaste na adresu ftp://vasedomena.tld, v našem příkladě bychom se tedy hlásili pomocí ftp protokolu k vzorova.cz. Pokud přesouváte web a DNS nesměruje ještě na naše servery, použijte ftp://web1.tvujweb.cz
Pro přístup k FTP je k dispozici SSL/TLS šifrování na portu 21. Používejte šifrování, není pak možné odposlechnout heslo pro přihlašování. Pokud jste za firewallem nebo za NAT je potřeba ve Vašem FTP klientu nastavit pasivní připojení.
V tomto příkladu je popsáno připojení pomocí freeware programu filezilla
V úvodním FTP menu se nám zobrazí seznam všech FTP uživatelů, jeden býva automaticky vytvořen po založení hostingu. Uživatele můžeme odstranit nebo přidat nového. Pro přidání nového klikneme na "Přidat FTP uživatele".
Nápověda TvujWeb.cz


4.6.1 Vytvoření FTP uživatele

V tomto menu můžete zakládat FTP účty pro uživatele, kteří mohou přistuppovat do adresářů s webovými stránkami.


Nápověda TvujWeb.cz


Volby:
Web stránka - pokud máte v systému vedeno více webových stránek, vybere, ke kterým bude mít uživatel přístup
Uživatelské jméno - můžete zadat libovolně, bude mít vždy prefix cXXX, což je Vaše klientské číslo v systému (zde c286admin2). Účet předvytvořený při založení webhostingu prefix nemá.
Heslo - heslo uživatele
Bezpečnost hesla -indikátor kvality hesla
Disková kvóta - můžete vybrat kolik mśta v rámci Vašeho webového programu může uživatel obsadit. Pro neomezenou kvótu zadejte „-1"
Aktivní - zde můžeme uživatele vypnout bez nutnosti účet smazat


4.6.2 Volby FTP uživatele
Adresář
- můžeme zvolit do jakého adresáře má uživatel přistup.
Ve výchozím nastavení má uživatel přístup do adresáře /web , což je root webu http://www.vzorova.cz. V nastavení podle naší ukázky má uživatel přístup do FTP adresáře /web/nejakyadresar, který se na internetu zobrazuje jako http://www.vzorova.cz/nejakyadresar. Toto nastavení lze dobrě kombinovat s přesměrováním stránek do podadresářů jak je popsáno v bodě 4.2

Účet funkční jen do - můžeme zadat datum a hodinu do kterého bude účet funkční

Nápověda TvujWeb.cz

4.7.WebDAV

Nápověda TvujWeb.cz

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) je rozšíření http protokolu prostřednictvím nových metod, které umožňují kooperaci více uživatelů při vytváření a úpravě dokumentů a souborů uložených na webovém serveru.
Tento prokol je tedy ideální v případě, že chcete například v rámci firmy sdílet složku s daty, kterou máte uloženou v bezpečí našeho webového serveru s pravidelnými zálohami.
Adresáře definované v tomto menu si můžete namapovat na Vaši stanici jako složku nebo síťový disk a pracovat s nimi stejně jako s adresářem ve Vašem počítači.

UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete používat WebDAV, zapněte si SSL pro své stránky a také přesměrování stránek na https a hlaste se k https://! Jinak heslo poputuje internetem nezabezpečeně.

Můžete vytvořit libovolný počet sdílených adresářů a vytvořit uživatele s přístupem do libovolného adresáře.
V našem případě tedy můžete definovat například 5 uživatelů s přístupem do stejného adresáře /kancelar-dokumenty a můžete jim jednoduše povolit/zakázat přístup do tohoto adresáře použitím checkboxu „Aktivní". Adresář není nutné vyplňovat. V tom případě budete přistupovat rovnou do složky /webdav
Sdíleny WebDAV adresář je zároveň přístupný ve webovém prohlížeči v našem případě na adrese https://www.domena1.cz/webdav/kancelar-dokumenty kam se definovaný uživatel dostane po zadání svého uživatelského jména a hesla.
I v případě, že nejste u např. u svého počítače v kanceláři, kde máte definovanou složku připojenou jako síťový disk, můžete se dostat k potřebným dokumetům4.8 Zaheslování adresářů
Nejdříve zadáme cestu ke složce, kterou chceme zaheslovat
Nápověda TvujWeb.cz

Psk vytvoříme uživatele
Nápověda TvujWeb.cz4.9. CRON

V tomto menu můžete naplánovat spouštění úloh v definovaném časovém intervalu. Minimální interval pro spuštění záleží na provozovaném webhostingovém programu.

Nápověda TvujWeb.cz

Pole:
Pro Webové stránky - Pokud máte více stránek zvolíte pro kterou je skript definován
Minut - minuta, ve kterou se bude úloha pouštět (0-59 nebo * pro každou minutu)
Hodin - hodina, ve kterou se bude úloha pouštět (0-23 nebo * pro každou hodinu)
Dny v měsíci - den v měsící, který se úloha spustí (1-31 nebo * pro každý den v měsíci)
Měsíce - měsíce v roce, kdy se úloha spustí (1-12 nebo * pro každý měsíc v roce)
Dny v týdnu - dny v týdnu kdy se úloha pustí (0-7, hodnoty 0 i 7 znamenají neděli, nebo * pro každý den v týdnu)
URL ke spuštění - Je povolen pouze URL Cron, např. http://www.vzorova.cz/cesta/script.php
Logovat Output
Aktivní
- povolení/zakázání provádění úlohy

Příklady použití cronu:
1,2,5,9 - znamená každou první, druhou, pátou a devátou (minutu, hodinu, měsíc, ...)
0-4,8-12 - znamená všechny (minuty, hodiny, měsíce,...) od 0 do 4 a od 8 do 12
*/5 - znamená každou pátou (minutu, hodinu, měsíc, ...)
1-9/2 znamená to stejné jako 1,3,5,7,9
1,7,25,47 */2 * * * command - znamená spusť příkaz každou druhou hodinu v první, sedmé, 25té a 47mé minutě.


4.11.Statistiky provozu a obsazenosti přiděleného místa
V menu statistiky můžeme vidět statistiky přenosu dat pro Webové stránky a FTP účty

Ukázka - přenos dat
Nápověda TvujWeb.cz

Ukázka - obsazení místa vyhrazeného pro stránky
Nápověda TvujWeb.cz

5.EMAIL
Informace:
Emailový server pro nastavení IMAP, SMTP nebo POP3 je mail.tvujweb.cz.
Pokud máte problém se svým počítačem, nebo jste na cestách můžete vždy použít WEBMAIL

Složka Spam, kam jsou automaticky tříděny nevyžádané emaily je přistupná pouze přes WebMail nebo IMAP. Emaily ve schránkách Spam a Koš jsou automaticky mazány po 60 dnech.

5.1.Doména
Nápověda TvujWeb.cz

Při vytvoření nového hostingu narozdíl od webových stránek nejsou emaily zřízeny. Nevíme jaké schránky budete chtít a pokud již email provozujete u jiného poskytovatele zprávy od nás by zůstávaly v nových schránkách na našem mailserveru a nebyly by doručeny na místo určení. V případě zájmu nás kontaktujte a jako placenou službu existující schránky přemigrujeme

5.1.1 Vytvoření emailové domény
V úvodním menu klikněte na "Přidat Doménu" a poté na "Uložit"
Nápověda TvujWeb.cz


5.1.2 DKIM
Nastavení DKIM jsme věnovali samostatný článek


5.2.Emailová Alias Doména

Pokud vytvoříte alias doménu, všechny emaily směřující do ní budou doručovány do mateřské domény. Pokud vytvoříme alias doménu vzorova.com, směřující na doménu vzorova.cz
novak@vzorova.com bude doručen do scrhánky novak@vzorova.cz, info@vzorova.com bude doručen do scrhánky info@vzorova.cz a podobně

5.2.1 Vytvoření Emailové Alias domény

5.2.1.1 Nejdříve si doménu, která bude fungovat jako alias musíme podle bodu 5.1.1 musíme přidat jako emailovovu doménu
Nápověda TvujWeb.cz

5.2.1.2 Pak můžeme doménu vzorova.com nasměrovat do domény vzorova.cz
Nápověda TvujWeb.cz5.3. Emailová schránka
Nápověda TvujWeb.cz


5.3.1.Vytvoření nebo editace emailové schránky
V tomto menu můžeme vytvářet, mazat nebo editovat emailové schránky.

Nápověda TvujWeb.cz


Formulář má následující položky:
Skutečné jméno - Vyplňte celé jméno uživatele (volitelné)
Email - vyplňte požadovanou emailovou adresu. Pokud máte na našem webhostingu více emailových domén, vyberte v menu „Domain" na které má být schránka zřízena.
Celý název emailové schránky je zároveň uživatelským jménem pro přihlašování k SMTP, POP3, IMAP4 a Webmailu.
Heslo - může obsahovat čísla společně s velkými i malými písmeny a být alespoň 8 znaků dlouhé. Nemělo by obsahovat například Vaše jméno, jméno příbuzných nebo domaích zvířat atd...
Síla hesla - ukazatel kvality hesla. Silné heslo obsahuje kombinace VELKÝCH a malých písmen, číslice a speciální znaky, jako / * # a podobně

Kvóta
- Povinná položka, maximální velikost v MB, ktero může daná schránka využít. Tato velikost se odečítá z celkového limitu přiděleného prostoru pro email.
Kopie příchozích emailů (volitelné) - zadejte emailovou adresu, nak kterou chcete zasílat kopie příchozích emailů. Pokud chcete zadat více emailů, oddělte je čárkou. Jestli si email jen přeposíláte (např. na gmail) a nepoužíváte schránku na našem emailovém serveru, použijte funkci přesměrování emailu.
Kopie odchozích emailů
adresu pro přeposílání na jeden nebo více emailů bez ukládání do lokální schránky, použijte menu a href="knowledgebase.php?action=displayarticle&id=7#5.5">5.5. Přeposílání emailu
Spamfiltr - Zde můžete specifikovat spamovou politiku. Nevíte-li co měníte ponechte položku „Normal"
Povolit příjem emailů - Pokud nebudete toto políčko zatrhnuto pro daný účet nebudou přijímány žádné emaily. Položka má smysl v případě, že chcete mít poštovní účet pouze pro odesílání pošty a nikoliv pro přijímání
Povolit Greylisting
Zakázat IMAP
- Pokud zatrhnete toto políčko k účtu nebude možné přistupovat přes IMAP protokol
Zakázat POP3 - Pokud zatrhnete toto políčko k účtu nebude možné přistupovat přes POP3 protokol. Idelální funkce pro firemního administrátora, který nechce aby zaměstnanci omylem stáhli schránku ze serveru komplet schránku přes POP3 do lokálního poštovního software.


5.3.2.Automatická odpoveď
V tomto menu si můžeme nastavit autoamtickou odpověd pro případ nepřítomnosti
Formulář má tyto položky:
Text - Zde zadejte text automatické odpovědi
Aktivní - definuje jestli je automatický odpovídač aktivní
Začit od - Zde můžete definovat datum a hodinu, kdy začne odpovídač fungovat. Pokud nevyplníte žádnu hodnotu, bude odpovídač aktivní ihned, Pokud klieknete na „now" nastaví se aktuální datum a čas a „Skončit" bude nastaveno na konec zítřejšího dne
Skončit - Zde definujete datum, do kdy má odpovídač fungovat

Automatická odpověd je jednomu odesílateli zaslána jednou denně. (rfc6131)

Nápověda TvujWeb.cz

V této části menu pro poštovní schránku, můžete nastavit automatickou odpověď v době nepřítomnosti, například pokud jste na dovolené
Formulář má tyto položky:
Text - Zde zadejte text automatické odpovědi
Aktivní - definuje jestli je automatický odpovídač aktivní
Začit od - Zde můžete definovat datum a hodinu, kdy začne odpovídač fungovat. Pokud nevyplníte žádnu hodnotu, bude odpovídač aktivní ihned, Pokud klieknete na „now" nastaví se aktuální datum a čas a „Skončit" bude nastaveno na konec zítřejšího dne
Skončit - Zde definujete datum, do kdy má odpovídač fungovat. Pokud žádné datum nenastavíte odpovídač bude fungovat stále.
Datumje uveden v "americkém" formátu YYYY-

5.3.3. Filtry pro emaily
V tomto formuláři můžete nastavit filtry pro příchozí emaily.

5.3.3.1 Filtry - Spamová složka
Jeden filtr už máte připraven a to „Přesunou nevyžádané emaily do adresáře Spam". Pokud je toto políčko zatrhnuto, všechny emaily označené jako Spam budou doručované do složky Spam a nikoliv do Vaší schránky. Aby byl tento filtr aktivní musí být aktivní Spamová politika jiná než „Uncensored" a to jak pro celou doménu tak pro emailovou schránku. Tato podmínka je splněna ve výchozím nastavení, kde je všude zvolena politika „Normal" . Politiku Normal doporučujeme ponechat všude.

Nápověda TvujWeb.cz


5.3.3.2 Filtry - Vlastní pravidla
Pokud klikneme na „Přidat filtr" můžete si definovat další vlastní filtry.
Nápověda TvujWeb.cz

Název - Popis pro daný filtr, jako např. „Práce, Zasílané novinky, Tvujweb upozornění"
Zdroj - V prvním poli vyberte z menu , která část emilové hlavičky bude prozkoumána, můžete zvolit položky Subject (předmět), From (odesíltel), To (příjemce)
V dalším roletovém menu vyberte kdy se má podmínka použít Contains (obsahuje), Is (je), Begins with (začína na), Ends with (končí na)
Ve třetím poli zadejte hledaný řetězec
Pokud v prvním poli vyberete „From" nebo „To" a předpokládáte že emailová adresa je nastavená jako: Josef Vonasek josef.vonasek@priklad.com můžete jako hledaný řetězec natavit buď email (josef.vonasek@priklad.com ) nebo jméno (Josef Vonasek). V obou příkladech ale nastavte druhé pole na „Contains", nikoliv „Is". Pokud je jméno v adrese nastaveno s diakritikou (Josef Vonásek) použijte k vyhledávání emailovou adresu
Akce - Specifikuje co bude provedeno, pokud nějaký email odpovídá nastavným pravidlům. Pokud vyberete „Move to" (přesunout), musíte specifikovat vpravo od roletového menu jméno složky kam bude email přesunut. Pokud složka neexistuje, bude automatciky vytvořena. Pokud vyberete „Delete" (smazat) není potřeba v pravém poli zadat žádnou složku
Aktivní - Definuje , jestli je dané pravidlo právě aktivní nebo nikoliv.

Příklad nastavení Sieve filtru na mailovém serveru pro dva výše uvedené filtry:

require ["fileinto", "regex", "date", "relational", "vacation"];

# Send a copy of email to
redirect "jiny@mail.cz";
redirect "dalsi@email.com";

# Move spam to spam folder
if header :contains "X-Spam-Flag" "YES" {
fileinto "Spam";
# Stop here so that we do not reply on spams
stop;
}

### BEGIN FILTER_ID:88
if header :regex ["subject"] ["^Report ze serveru"] {
fileinto "Reporty";
stop;
}
### END FILTER_ID:88


keep;

#################################################################
# Autoreply
#################################################################

# Move spam to spam folder
if header :contains "X-Spam-Flag" "YES" {
fileinto "Spam";
# Stop here so that we do not reply on spams
stop;
}

if allof(currentdate :value "ge" "iso8601" "2017-05-22T14:31:00", currentdate :value "le" "iso8601" "2017
-10-06T23:55:00") {

vacation :days 1
:subject "Out of office reply / Jsem mimo kancelář"
:addresses ["prikladny@vzorova.com"]
"Vážení obchodní partneři,

jsem v těchto dnech na dovolené s omezeným přístupem k internetu.
Udělejte si radost a také někam vyražte !

S pozdravem
Jan Příkladný";

}

UPOZORNĚNÍ:

Ve složkách „Spam" a „Koš"(smazané položky) jsou na našich serverech automaticky mazány všechny položky starší než 60 dní. Složka Spam je přístupná pouze přes IMAP protokol nebo přes WEBMAIL.5.4. Alias Emailové Schránky
Nápověda TvujWeb.cz

V aliasu emailové schránku můžete definovat email, který bude přesměrovaný na zvolenou emailovou schránku. V našem případě emaily poslané na "info@domena1.cz" budou doručovány do schránky "novak@domena1.cz"

5.6 Přesměrování emailu
Nápověda TvujWeb.cz

V tomto formuláři můžete automaticky přesměrovávat email na jiný email nebo na skupinu emailů.
Můžete přesměrovávat na emaily které jsou na našich i cizích emailových serverech.
Tuto funkci můžete také použít na vytváření mailing listů. Jako cílový email může být zadán libovolný počet emailových adres. Zadávejte jeden email na řádek (oddělujte jednotlivé emaily klávesou „Enter")

5.6 Emailový koš
Nápověda TvujWeb.cz

Pokud chcete aby na jednu emailovou adresu chodily emaily s jakýmkoliv nedefinovaným jménem před @jmenodomeny.tld, tedy "cokoliv"@jmenodomeny.tld, můžete vytvořit emailový koš.
Pro každou doménu může být vytvořen pouze jeden emailový koš.
Tuto funkci lze kombinovat s již vytvořenými schránkami pro Vaši doménu.
Příklad: v doméně máte definovány mailové schránky recepce@domena1.cz, novak@domena1.cz, cerny@domena1.cz
Zaroven máte nastaven koš na adresu recepce@domena1.cz D této schránky budou tedy chodit emaily s jakýmikoliv znaky před @domena1.cz, kromě emailů pro novak@domena1.cz a cerny@domena1.cz které budou normálněne doručovány do schránek těchto dvou uživatelů.

UPOZORNĚNÍ:

Při zapnutí funkce Emailového koše počítejte se zvýšeným přílivem spamu, protože spam roboti často zkoušejí všechny možné kombinace písmen před jménem domény, které v totmo případě budou všechny doručovány do emailového koše.

6. Spamfiltr
Nápověda TvujWeb.cz

6.1. Spamfiltr Whitelist (vždy povolení odesílatelé)
Nápověda TvujWeb.cz

V tomto menu můžete „whitelistovat" emailové adresy vybraných odesílatelů, tzn. určit emailové adresy , které nebudou nikdy považovány za spam
Formulář obsahuje následující položky:
Uživatel - zde můžete vybrat, kterého uživatel se bude whitelisting týkat, případně vubrat celou doménu,
V našem případě @domena1.cz a nastavit filtry pro všechny emailové schránky v doméně
Email - specifikujte na jaký email odesílatele se budou pravidla vztahovat, můžete whitelistovat i celou doménu odesílatele, například chcete*li uplatnit pravidla pro kohokoliv z domény "domena.cz" zadejte do toho to pole "@domena.cz"
Priorita - Pokud se adresa nebo doména odesílatele vyskytuje ve více pravodlech, můžete učit, které pravidlo se uplatní jako první. (10= nejvyšší priorita, 1=nejmenší priorita)
Například: blacklistujete-li domenu @priklad.com s prioritou 5 můžete whitelistovat adresu kamarad@priklad.com s prioritou 6, takze emaily z této adresy Vam budou doručeny i když doména je blacklistována
Aktivní - určuje zda je definované pravidlo zapnuto nebo ne

6.2. Spamfiltr Blacklist (vždy zakázaní odesílatelé)

Nápověda TvujWeb.cz

V tomto menu můžete „blacklistovat" emailové adresy vybraných odesílatelů, tzn. určit emailové adresy , které budou vždy považovány za spam
Formulář obsahuje následující položky:
Uživatel - zde můžete vybrat, kterého uživatele se bude blacklisting týkat, případně vybrat celou doménu,
V našem případě @domena1.cz a nastavit filtry pro všechny emailové schránky v doméně
Email - specifikujte na jaký email odesílatele se budou pravidla vztahovat. Můžete blacklistovat i celou doménu odesílatele, například chcete-li uplatnit pravidla pro kohokoliv z domény "spamer.eu" zadejte do tohoto pole "@spamer.eu"
Priorita - Pokud se adresa nebo doména odesílatele vyskytuje ve více pravodlech, můžete učit, které pravidlo se uplatní jako první. (10= nejvyšší priorita, 1=nejmenší priorita)
Příklad: blacklistujete-li domenu @priklad.com s prioritou 5, můžete zároveň whitelistovat adresu kamarad@priklad.com s prioritou 6, takže emaily z této adresy Vam budou doručeny i když doména je blacklistována
Aktivní - určuje zda je definované pravidlo zapnuto nebo vypnuto

7. Stahování emailů z externích účtů
V tomto menu můžeme do své emailové schránky stahovat emaily z jiných serverů. Je možné použít protokol POP3 nebo IMAP. Funkce je užitečná při migraci hostingu od jiného providera k TvujWeb.cz
Nápověda TvujWeb.cz

Formulář obsahuje následující položky:
Typ - zvolíte typ serveru, můžete vybrat POP3 nebo IMAP protokol, nebo jejich zabezpečené varianty
POP3/IMAP server - jméno serveru , ze kterého chcete stahovat emaly
Uživatelské jméno - přihlašovací jméno na vzdáleném serveru
Heslo - heslo pro přihlášení na vzdalený server
Smazat emaily po obdržení - pokud je zatrhnuto emaily budou po stažení z původního serveru smazány. Použivejte opratrně!
Cíl - vyberte emailovou schránku do které se budou chcete stahovat poštu ze vzdáleného serveru
Aktivní - určuje zda je definované pravidlo zapnuto nebo vypnuto


8. Statistiky datových přenosů a obsazení emailových schránek
V tomto menu se zobrazují statistiky obsazení emailových schránek a statistiky přenosu dat
Nápověda TvujWeb.cz  • nastavení webových stránek, ovládání webhostingu, nastavení www, db, mysql, Databáze, ftp, Nastavení emailu, odesílání emailů, návod, manuaíl, ssl, dkim, Email Alias, přesměrování mailu, Automatická odpověď, whitelist, blacklist
  • 31 Uživatelům pomohlo
Byla tato odpověď nápomocná?

Související Články

Připojení k FTP pomocí programu FileZilla

Program je OpenSource a zdarma k dispozici pro Windows, Linux, Mac OS X. FileZillu stáhněte zde...

Převod dat z jiného webhostingu k Tvujweb.cz

Je potřeba převést následujícíDOMÉNYPři převodu webhostingu je potřeba převést domény, které na...

Převod domén pod správu Tvujweb.cz

Převod .cz doménPOTŘEBNÁ AKCE ZE STRANY ZÁKAZNÍKA: přeposlání dvou emailů- Po uhrazení zálohové...

Použití .htaccess a mod_rewrite

.htaccessZměny konfigurace webserveru pro konkrétní doménu (nebo její subdomény) je možné...

Nastavení vlastních chybových zpráv

Tato služba je dostupná pouze pro programy Optimum a Business.   Editujte následující soubory...